Home

Welkom

Het Annahuis, gelegen naast de oude Plaskerk, een ontmoetings- en verbindingscentrum voor alle inwoners van de gemeente Raalte.

De verbouwing van het Annahuis is klaar. Het resultaat mag er wezen: een prachtige uitbreiding van de grote zaal, maar het geheel is ook verduurzaamd. Het Annahuis is klaar voor de toekomst. 

Maar het Annahuis is meer dan dat: het is een ideale vergader locatie, voor kleine en grotere groepen (max. 130 personen), midden in het centrum van Raalte. Bovendien is het Annahuis bijzonder rolstoelvriendelijk. De multifunctionele zalen zijn geschikt voor diverse bijeenkomsten; te denken b.v. aan vergaderingen, lezingen en cursussen.

Ook is het mogelijk om een uitvaart, al dan niet in combinatie met het gebruik van de Plaskerk, te houden.

Het Annahuis beschikt bovendien over een filmzaal/theater (met tribune), met 60 zitplaatsen. Deze zaal is natuurlijk ook prima te gebruiken voor het geven van een lezing.

Rondom het Annahuis is voldoende parkeergelegenheid. Op het plein tussen Annahuis en Plaskerk bevindt zich bovendien een beperkt aantal eigen parkeerplaatsen.

Wilt u meer weten over de Protestantse gemeente Raalte?  Ga dan                                                        naar www.pknraalte.nl

De Plaskerk is voor verschillende doeleinden te huur. U kunt hiervoor contact opnemen met mw. A. Booijink

Verhuur

Het Annahuis beschikt over verschillende zalen, geschikt voor diverse bijeenkomsten. Wij helpen u graag om uw keuze voor een passende zaal te bepalen.

Onderstaand kunt u de zaal zelf reserveren.

 

Benedenzaal

De grote benedenzaal is in zijn geheel of in delen te huren. Uitermate geschikt voor het houden van grotere of kleinere vergaderingen, het geven van cursussen maar ook voor bijeenkomsten, inclusief een lunch of koffietafel. De grote zaal, in zijn geheel, heeft een capaciteit voor max. 130 personen.

Uitvaart

Deze zaal leent zich er ook voor om een uitvaartbijeenkomst te houden. Geschikt tot 60 personen waarbij het dan mogelijk is dat de opbaring in de andere naastgelegen zaal plaats vindt. Als de uitvaart vanuit de Plaskerk plaatsvindt kan deze zaal ook gebruikt worden voor het condoleren en/of het elkaar ontmoeten na de plechtigheid.

 

Huurprijzen

Combinaties zijn natuurlijk mogelijk.

Huurtarieven zijn per dagdeel.

  • Grote benedenzaal: In zijn geheel € 125,=
  • Grote zaal + 1 kleine zaal € 90,=
  • Middenzaal € 75,=
  • Kleine benedenzalen apart per zaal: € 37,50
  • Bovenzalen: Zowel de grote als de kleine zaal € 37,50
  • Cultuurzaal: Met gebruik van tribune € 70,= en zonder € 55,=
  • Inloopzaal: € 35,=
  • Recreatiezaal: € 35,=
  • Barruimte: € 35,=
 

Bovenzalen

Boven bevinden zich een grotere en een kleine vergaderzaal. Respectievelijk geschikt voor 20 en 8 personen.
Huurprijs van de  grotere of de kleine zaal zijn € 37,00 per dagdeel.

 

Cultuurzaal

Het Annahuis beschikt ook over een theater- filmzaal met tribune. Er kunnen maximaal 60 personen in deze zaal. Ook het filmhuis Raalte vertoont in deze zaal zijn filmvoorstellingen.
Huurprijs: Met gebruik van tribune € 70,= en zonder € 55,= per dagdeel.

Recreatie zaal

Beneden is er ook nog een zaal, waar creatievere bijeenkomsten kunnen worden gehouden, maar ook voor toneel-, muziek- en/of theaterlessen is deze zaal zeer geschikt.

Naast de recreatiezaal bevindt zich een kleine ruimte met een gezellige bar. Even lekker bijkletsen, hangen op de bank of op barkruk aan de bar? Dat kan prima in deze ruimte.

Inloopzaal

De gezellige inloopzaal bevindt zich naast de cultuurzaal en heeft zicht op de winkelstraat. Deze zaal is uitermate geschikt om op de een of andere manier met elkaar bij te praten, maar kan ook prima als vergaderzaal worden gebruikt. Huurprijs Inloopzaal: € 35,= per dagdeel

Huurprijs: Recreatiezaal: € 35,=  of Barruimte: € 35,= per dagdeel

Om de recreatie zaal te bespreken kunt u contact opnemen met  de beheerster.

Email: annhuis@pknraalte.nl

 

Arrangementen

Arrangement wandel- en fietsroutes. Ontvangst in Annahuis met koffie en krentenwegge.

Secco’s Plaskerk

Rondleiding door een gids in de Plaskerk met uitleg over de secco’s en geschiedenis van deze kerk.

Inclusief wandel- en fietsroute Boetelerveld. Vanaf 8 personen, € 12,50 per persoon. Kan alleen op afspraak. annahuis@pknraalte.nl of 06-27129798

Foto: Boetelerveld-Mark-Zekhuis

Over ons

Het team van het Annahuis bestaat uit de beheerders Aaltje Booijink en Rianne Jonkman, die worden geassisteerd door een tiental vrijwilligers.

Sfeer en gastvrijheid zijn onze uitgangspunten; we maken het onze gebruikers graag naar de zin. Het Annahuis is het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente Raalte. Het wordt gebruikt voor vergaderingen, koffie momenten, ontmoetingen en als uitvaarten. De zalen van het Annahuis zijn te huren voor diverse bijeenkomsten, zoals vergaderingen, cursussen, workshops en bijvoorbeeld in combinatie met het gebruik van de Plaskerk als foyer voor concerten en uitvoeringen.

We maken gebruik van Fairtrade producten, een “eerlijk” kopje koffie of thee. Zo werken wij als kerk mee om onze gemeente Raalte zoveel mogelijk FairTrade te maken. Wij doen dit in samenwerking met de Wereldwinkel Raalte.

Geschiedenis

Anna van Bentinck

Annahuis

Welke Raaltenaar kent niet het Annahuis aan de Plas aan de zuidkant van de kerk in het centrum van het dorp?  De echte Raaltenaar zeker wel. Niet iedereen zal weten waarom het Annahuis zo wordt genoemd, dat het ooit een school was en dat het gebouwd is in 1865.

Wie was Anna
Annetta Catharina Sandberg is geboren te Zwolle op 17 april 1811
als dochter van jonkheer mr. Samuël Johannes Sandberg, heer van Essenburg en Aleida Johanna van Westerveld; zij werd in familiekring Anna genoemd.

Opgegroeid in een gezin rijk voorzien van geld en goederen, zal zij een zorgeloze jeugd hebben gehad. Gedurende de wintermaanden bewoonde het gezin in Zwolle een royaal pand in de Kamperstraat en gedurende de zomermaanden verbleven de Sandbergs op het huis Essenburg bij Hierden (Harderwijk).

In Zwolle leerde zij haar latere echtgenoot kennen, mr. Derk baron Bentinck, heer van Schoonheten (1857). Na haar huwelijk in 1838 verandert er voor Anna niet zoveel. Zij en Derk betrekken een woning aan de Nieuwe Markt in Zwolle, dat eigendom is van haar moeder. In 1862 verruilen zij dit met een huis in de Kamperstraat, de straat waar Anna haar jeugd heeft doorgebracht.  Zoals gebruikelijk bij de adel werden de zomermaanden doorgebracht op het buiten. Voor Derk en Anna was dit Schoonheten.

Tot hun grote verdriet hebben Anna en Derk geen kinderen gekregen. Zij genoten dan ook met volle teugen van de vele, korte dan wel lange, logeerpartijtjes van hun neefjes en nichtjes gedurende de zomermaanden op Schoonheten.

Sociale betrokkenheid
Derk Bentinck heeft zeer nauwkeurig een kasboek bijgehouden. Deze geeft ons inzicht, los van veel andere zaken, van de betrokkenheid van Anna en Derk bij de mensen in het algemeen en die van hun directe omgeving in het bijzonder. Elke bedelaar die aan de poort kwam kreeg een “krats”.

Op hun kosten mocht een gehandicapte zoon van de timmerman op het landgoed het kleermakersvak leren.

Aan het blinden- en doofstommeninstituut in Groningen, waar een aantal kinderen van het erf Kleine Wormer (Rensen) verbleven, werden regelmatig aanzienlijke donaties gedaan.

De jachtopziener kreeg financiële steun voor zijn ernstig en langdurig zieke echtgenote en voor een voormalige koetsier, die voor zijn grote gezin uit noodzaak wel eens stroopte, betaalden zij menig keer de opgelegde boete.

De armen van Raalte en Zwolle kregen jaarlijks een donatie en als er een “armenconcert” werd georganiseerd, kochten Anna en Derk kaartjes voor de kinderen van pachters en dagloners.

Hoeders van de kerk
Anna en Derk waren ook erg betrokken bij de Plaskerk en de werkzaamheden van de diaconie.

Voor het onderhoud van de kerk hebben zij veelvuldig grote sommen geld beschikbaar gesteld.

Regelmatig werd op hun kosten de kerk voorzien van een nieuwe laag witkalk en werden ook de kleine raampjes van nieuw glas voorzien, als de jeugd van Raalte ze weer eens hadden ingegooid.

Annaschool
Anna Bentinck heeft voor de Raalter bevolking op haar kosten in 1865 een naai- en breischool laten bouwen, een school die spoedig ook als bewaarschool voor kleine kinderen dienst deed.

Anna was de eerste voorzitster, die met raad en daad werd bijgestaan door Diederick baron van Slingelandt, ontvanger van de directe belastingen in Raalte, en zij heeft het eerste schoolreglement opgesteld. Vele wat oudere Raaltenaren zullen zich het gebouw met zijn trapgevel naast de Plaskerk nog herinneren.

Tot haar overlijden op 20 januari 1888 te Zwolle heeft zij de kosten voor deze school gedragen. De school is daarna onder beheer van het kerkbestuur gekomen.

Annahuis
De Annaschool is door het kerkbestuur niet meer als school geëxploiteerd maar voor verschillende andere doeleinden gebruikt. Bij overlijden bijvoorbeeld werden één of twee lokalen gebruikt als rouwkamer. Ook verschillende verenigingen maakten gebruik van het gebouw, zoals een vrouwenvereniging, meisjes-en jongensvereniging (later is dat de jeugdsoos geworden) en de zangverenigingen.  De school was daarmee een gemeenschapshuis geworden.

Na het gereedkomen van de restauratie van de Plaskerk is men in 1977 met voortvarendheid begonnen met het verwerven van financiën voor de bouw van een nieuw Annahuis. Een jaar later kon met de bouw worden begonnen, mede mogelijk gemaakt door een groots opgezette inzamelingsactie die 120.000 gulden opbracht.

Op zaterdag 17 maart 1979 kon het nieuwe Annahuis in gebruik worden genomen.

De officiële openingshandeling werd verricht door mr. Rudolph F.C. baron Bentinck van Schoonheten.

Schoolreglement
Het is wel aardig om een kijkje te nemen in de statuten en het reglement van de Annaschool om enig inzicht te krijgen van de doelstellingen van de school.

Hoofddoel was de leerlingen beschaving, deugd en zedelijkheid bij te brengen. Kinderen met hoofdzeer en andere besmettelijke ziekten kwamen de school niet in. Artikel 8 van het reglement bepaalde dat leerlingen die niet behoorlijk gekleed op school kwamen, moesten worden teruggestuurd. De schooltijden waren ook bijzonder. Die waren namelijk van negen tot twaalf uur en van twee tot half zeven. Behalve op zaterdag. Dan was de lieve jeugd om twaalf uur vrij.

Niet alleen de leerlingen moesten aan strenge eisen voldoen. Leraressen moesten kunnen bogen op een onberispelijk zedelijk gedrag. Aanwijzingen van de directrice moesten stipt worden opgevolgd. Leerlingen slaan mocht toen ook al niet. Zij moesten zich beperken tot “verstandige vermaningen”. In het uiterste geval hadden de onderwijzeressen het recht “den weerspannige leerling” te verwijderen. Aldus de negentiende eeuwse schoolorde.

Wim Hoogeland
Raalte, oktober 2018